Kurs za administrativno i kancelarijsko poslovanje

Kurs Administrativno i kancelarijsko poslovanje

Opis kursa

Tokom ovog kursa polaznici će naučiti sve što je potrebno o kancelarijskom poslovanju, kao i poslovnoj i službenoj korespondenciji. Moći ćete da saznate sve o fazama rada sa tekućom poštom i aktima. Imaćete priliku da se upoznate sa radom pisarnice i procesima prijema i skladištenja pošte, kao i ulogom i značajem pisarnice u komunikaciji između sektora. 

Predstavićemo vam i šta podrazumeva oranizacija poslovnih sastanaka, sednica, različitih skupova, kao i razloge za održavanje ovakvih aktivnosti, veoma bitnih za svaku poslovnu organizaciju. Pored toga, biće vam objašnjen pojam i vrste službenih putovanja, kao i njihov značaj.

Potrebno predznanje

Polaznicima nije potrebno posebno predznanje za praćenje i razumevanje ovog kursa.

Cilj kursa

Cilj kursa Administrativno i kancelarijsko poslovanje je da upozna polaznike sa najvažnijim pojmovima i aspektima poslovne korespondencije, kao i da im predstavi značaj za celokupnu organizaciju koja želi da bude konkurentna na tržištu. 

 • Procena vremena: 2 h 24 min.
 • Broj modula: 2
 • Broj lekcija: 4
 • Broj testova: 6
 • Kategorija: Biznis
 • Paket: CA paket
              
 • Kategorija

  Biznis

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri