kurs administrative proces automation

Kurs Administrative Process Automation

Opis kursa

Kurs je namenjen za potrebe koje imaju sistem administratora, a zasnovan je na dugogodišnjem iskustvu automatizaciji administracije serverskih sistema, za Windows i Linux operativne sisteme. Naučićete da uz pomoć Windows PowerShella  upravljate Windows OS-om i automatizujete svakodnevne procese. 

Kurs je baziran na osnovnim konceptima. Naučićete da koristite mogućnosti WMI i PowerShell remotinga, tj. PowerShella, koje odmah daju konkrene rezultate u svakodnevnom radu sistem administratora: poslove sa Event logovima, rad sa background i scheduled jobs i slično. 

Bez obzira na to da li ste Windows sistem administrator ili „power user”, koji uvek traga za rešenjima za efikasniji rad, vaša oblast zanimanja svodi se na rad sa batch fajlovima, skriptama, i command-line programima.

Da bi uspešno kompletirao i pratio sadržaj ovog kursa polaznik mora da poseduje osnovna znanja o adminsitraciji Windows i Linux OS-a kroz kurseve koje je da sada prošao.

Cilj kursa

Cilj kursa je savladavanje automatizacije poslovnog okruženja. Polaznici stiču znanje koje mogu da iskoriste kako bi procese u svojoj kompaniji mogli da automatizuju i smanje vreme potrebno za odrađivanje istih. Polaznici se upoznaju sa konceptima PowerShell scriptinga, ali i pokazati im da ne moraju biti programeri da bi koristili PowerShell.

Zadaci Sistem administratora, tj. administratori mreža i operativnih sistema danas obuhvataju širok spektar obaveza koje treba da urade poznavanjem širokog spektra tehnologija, i hardvera i softvera. Cilj svake automatizacije je da vam pomogne, tj. olakša pojedine repetitivne poslove. U današnje vreme potenciraju se rešenja koja će vam omogućiti da za kratko vreme uradite ogroman posao, a da vam to ne oduzima mnogo vremena. 

Potrebno predznanje

Da bi uspešno kompletirao i pratio sadržaj ovog kursa polaznik mora da poseduje osnovna znanja o adminsitraciji Windows i Linux OS-a kroz kurseve koje je da sada prošao. 

 • Procena vremena

  30h 10min

 • Broj modula

  3

 • Broj lekcija

  19

 • Broj testova

  22

 • Kategorija

  Administracija (mreža)

 • Paket

  Gold kurs

              
 • Kategorija

  Administracija (mreža)

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri