Mreža

Kurs Active Directory Infrastructure (742)

Opis kursa


Kurs svakom polazniku pruža veštine i znanja koji su svakom polazniku potrebni kako bi upravljao naprednim servisima poput Aktivnog direktorijuma u Windows Serveru 2016, i to na kompaniskom nivou. Nakon savladavanja ovog kursa uspešno ćete naučićete kako da, koristeći Windows Server 2016, instalirate i konfigurišete Aktivni direktorijum i prateće servise i upravljate njima. Na ovom kursu ćemo vas bliže upoznati sa konfiguracijom infrastrukture Aktivnog direktorijuma i implementacijom identifikacionih servisa. Segment na koji treba obratiti posebnu pažnju u okviru kursu su objekti u Aktivnom direktorijumu, uspostavljanje federacija u Aktivnom direktorijumu i upravljanje infrastrukturom Aktivnog direktorijuma korišćenjem Grupnih polisa.

Potrebno predznanje:


Ono što je potrebno kako bi polaznik mogao aktivno da prati kursa jeste da ima srednji nivo poznavanja Windows serverskih operativnih sistema, odnosno da poznaje ranije verzije, kao npr. Windows Server 2012 R2. Preporučljivo je da je polaznik pohađao kompletirane kurseve – Windows Server 2016 – Infrastruktura i Mrežni serverski servisi. Potrebno je osnovno poznavanje klijentskih operativnih sistema, takođe, bilo bi poželjno da polaznik ima kompletiran kurs Windows 10.


Cilj kursa


Cilj ovog kursa je da se korisniku detaljno upozna sa tehnologijom Microsoft serverskog operativnog sistema, sa akcentom na napredne servise Aktivnog direktorijuma, njihovu integraciju sa drugim servisima Windows Servera 2016, ali i kako napredne servise implementirati u kompanijsko okruženje. Svakom polazniku ovaj kurs treba da predstavi sve pogodnosti koje napredni servisi Aktivnog direktorijuma u Windows Serveru 2016 donose i da kroz određene primere pokaže njihovu stvarnu primenu. Uspešnim savladavanjem kursa, polaznik bi trebalo da upozna sve važnije napredne servise Windows Server 2016 okruženja, načine njihove implementacije i prednosti njihovog korišćenja u produkcionom okruženju. Cilj ovog kursa je da polaznici posle teorijskog savladavanja nastavnih jedinica, a nakon toga i izrade praktičnih primera bude u stanju da prepozna situacije u realnom okruženju i primeni odgovarajuće servise kao rešenja za zahteve koji su pred njega postavljeni.

 • Procena vremena

  91h 48min

 • Broj modula

  12

 • Broj lekcija

  42

 • Broj testova

  54

 • Kategorija

  Administracija (mreža)

 • Paket

  Gold kurs

              
 • Kategorija

  Administracija (mreža)

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri