7 stvari koje gube i 7 koje dobijaju kompanije koje (NE) ulažu u obuku zaposlenih

If you believe that training is expensive, it is because you do not know what ignorance costs. Companies that have the loyalty of their employees invest heavily in permanent training programs and promotion systems. – Michael Leboeuf, Professor Emeritus

Donedavno kompanije su mogućnost obuke i napredovanja isticale samo kao neobavezan dodatak prilikom privlačenja zaposlenih, što je često ostajalo samo mrtvo slovo na papiru.

Naime, kako profit kompanije zavisi direktno od kvaliteta radne snage, svaki menadžment želi kvalifikovane, motivisane i sposobne radnike. Zbog toga se kompanije bore da privuku što kvalitetniji kadar. Doskoro se svaka briga o stručnosti zaposlenih tu i završavala. Međutim, kompanije su spoznale da to nije dovoljno.

Dinamičan razvoj tehnologije, ekspanzija tržišta i konkurencije doveli su do sve bržeg zastarevanja veština, pa da bi kvalifikovan radnik koga ste zaposlili ostao takav i u budućnosti, neophodno je da ga obučavate.

Obuke

Zbog toga se danas situacija drastično promenila: Obuka zaposlenih više nije nikakav dodatak, već ključni uslov celokupnog napretka kompanije.

Upravo zato je opredeljenje top-menadžmenta ulaganje većih sredstava u obuku i trening zaposlenih. A kada je u pitanju profit, to je investicija koja im se višestruko isplaćuje.

Naime, prema Galupovom istraživanju, kontrolne grupe koje su ulagale u trening i usavršavanje zaposlenih ostvarile su duplo veću prodaju od grupa koje nisu ulagale.

Danas je situacija takva da kompanije koje ulažu u usavršavanje svojih zaposlenih ostvaruju izuzetne rezultate i napredak, dok su kompanije koje to ne čine suočene sa ozbiljnim gubicima i rizikuju svoj opstanak u budućnosti.

Zato pročitajte sa kakvim se opasnostima suočavate ukoliko odustanete od obuka zaposlenih i šta sve konkretno dobra obuka donosi vašoj kompaniji.

Sa kakvim se sve teškoćama suočavate ukoliko ne ulažete u internu obuku?

CA obuke
1. Nezadovoljni i isfrustrirani zaposleni

Kompanije koje ne ulažu u razvoj svojih zaposlenih imaće nezadovoljne i frustrirane radnike sa manjom lojalnošću poslodavcu, ali i nedovoljnom motivacijom za rad sa klijentima. Takvi radnici često greše prilikom obavljanja svog posla, rade ga samo da bi ga „odradili” i tako kompanije ostavljaju bez klijenata i profita.

CA obuke
2. Odlazak kvalitetnih radnika (kod konkurenata)

Devedeset četiri posto zaposlenih izjavilo je da bi duže ostalo u kompaniji koja investira u njihovo usavršavanje i razvoj karijere, dok čak 50% planira da napusti trenutnu kompaniju u narednih godinu dana jer nemaju program za obuku i usavršavanje zaposlenih. Kompanije koje ne mogu da zadrže kvalitetne zaposlene osuđene su na neuspeh.

CA obuke
3. Gubitak novca i resursa usled traženja novog radnika

Troškovi pronalaženja novog radnika mogu iznositi od 12% do 40% ukupnih kompanijskih troškova. Naime, regrutacija, proces zapošljavanja, treniranje novozaposlenog, prekovremeni rad da bi se pokrilo upražnjeno mesto usled nedostatka resursa donose značajne finansijske gubitke.

CA obuke
4. Manji prihodi

Brojna istraživanja donose nedvosmislene podatke: kompanije koje ne ulažu u trening zaposlenih u proseku ostvaruju duplo manje prihode od kompanija koje ulažu u obuku. Dakle, zbog nedostatka programa obuke, vaša kompanija ostvaruje manje prihode od onih koje bi mogla.

CA obuke
5. Nedostatak kvalifikovanih lidera

Kvalitetne stručnjake za top pozicije često nije lako naći, velike kompanije se otimaju za njih. Zbog toga je najbolje regrutovati ih iz sopstvenih redova, međutim bez plana obuke to nije moguće zbog čega vaša kompanija nema dovoljno kvalifikovanih ljudi sposobnih da donesu strateške odluke u njenu korist.

CA obuke
6. Neizvesna budućnost vaše kompanije

Bez plana razvoja zaposlenih, kao i praćenja tehnoloških i tržišnih trendova, kompanije neće biti spremne za suočavanje sa izazovima koje budućnost donosi. Usled toga možete očekivati sve veće zaostajanje za konkurencijom, što na kraju može dovesti i do potpunog nestanka vašeg biznisa.

CA obuke
7. Loša reputacija i imidž

Prema istraživanju objavljenom u Customer Experience Impact reportu, čak 82% mušterija odustalo je od kompanijskih usluga zbog lošeg iskustva sa njihovim zaposlenima. Kompanije koje ne ulažu u trening zaposlenih nisu na dobrom glasu kod potencijalnih kandidata zbog čega imaju problem da dođu do kvalitetne radne snage. Osim toga, loš glas daleko se čuje pa nezadovoljstvo zaposlenih brzo dolazi do ušiju klijenata i partnera zbog čega oni izbegavaju saradnju sa tom kompanijom.

Šta ulaganje u obuku donosi vašoj kompaniji?

CA obuke
1. Veći profit i produktivnost zaposlenih

Kompanije sa zadovoljnim radnicima koji imaju mogućnost da napreduju na svom poslu ostvaruju 31% veću produktivnost, 37% više prodaja, imaju za 41% manju stopu izostanaka sa posla, a odlikuju se i 3 puta većom kreativnošću, što im omogućava da uvek budu ispred konkurencije.

CA obuke
2. Ušteda novca i vremena

Prema Galupovom istraživanju, kompanije koje ulože u razvoj postojećeg kadra umesto u regrutaciju i zapošljavanje novog ostvaruju uštede po zaposlenom više od 150% od njegove godišnje plate.

CA obuke
3. Čuvanje kvalitetnih radnika

Kompanije sa programima obuke i usavršavanja zaposlenih imaju 59% nižu stopu napuštanja radnika. Kada u okviru svog ugovora zaposleni ima mogućnost da se usavršava, on stiče i osećanje sopstvene vrednosti i važnosti u okviru kompanije, a to dalje kod njega budi lojalnost i želju za dužim zadržavanjem u njoj.

CA obuke
4. Pripremanje budućih menadžera i lidera

Trening je dobar način da se određeni zaposleni za koje HR proceni da imaju liderske potencijale pripremaju za više, menadžerske pozicije. Na taj način kompanija vodi računa o svojoj budućnosti, oblikujući kadar prema svojim potrebama.

CA obuke
5. Veće zadovoljstvo i angažovanost radnika

Zaposleni koji učestvuju u programima usavršavanja osećaju se zadovoljnije, ali i osnaženo, vredno i sposobno. A ova osećanja u direktnoj su vezi sa stepenom angažovanosti zaposlenih. Naime, Forbsovo istraživanje pokazalo je da zaposleni kod kojih izostaju ova osećanja imaju i nisku stopu angažovanosti od 24%, dok je kod zaposlenih kod kojih su navedena osećanja prisutna izuzetno visoka stopa angažovanosti i iznosi čak 79%.

Zadovoljni zaposleni

CA obuke
6. Bolja reputacija

Kompanije koje vode računa o usavršavanju i napretku zaposlenih percipirane su u javnosti kao kompanije sa dobrim poslovnim praksama koje brinu o ljudskim resursima. Ne samo da će vam ova reputacija pomoći da dođete do kvalitetnijih radnika već će ostaviti dobar utisak kod vaših klijenata i partnera i učvrstiti vašu vezu sa njima.

CA obuke
7. Perspektivna budućnost kompanije

Eksplozivan razvoj tehnologije doneo je tržištu čitav niz pogodnosti, ali i izazova. Naime, kako sve veći broj poslova postaje automatizovan, mnoge veštine zastarevaju, što stvara tzv. skill gap: nedostatak dovoljno kvalifikovanih radnika za nove veštine koje nastaju. Jedan od najjeftinijih i najefikasnijih načina da ovaj izazov savladate jeste da obučavate svoje zaposlene i pripremate ih za buduće izazove sa kojima će se vaša kompanija susresti.

Nedostatak obuke košta najviše

Jednostavno: ukoliko želite da vaša kompanija ostane tržišno konkurentna danas, ali i u budućnosti, ne možete sebi dozvoliti da ne uložite u kvalitetnu obuku i trening zaposlenih. Stoga, pravo pitanje koje treba da postavite sebi nije „Koliko će me ulaganje u razvoj zaposlenih koštati?”, već „Koliko me nedostatak programa za usavršavanje zaposlenih košta?”.

usavršavanje

CompanyAcademy vam pruža najkvalitetniju obuku za brzo vidljive rezultate vaše kompanije

Kompanije u Srbiji i regionu na raspolaganju imaju jedinstveno rešenje za edukaciju zaposlenih. Malim, srednjim i velikim kompanijama CompanyAcademy nudi personalizovane alate i rešenja za efikasno usavršavanje zaposlenih koji će se direktno odraziti na povećanje profita, rast i napredak vaše kompanije.

U zavisnosti od svojih potreba možete se odlučiti za CA online platformu, koju je moguće brendirati u bojama vaše kompanije i u okviru koje imate preko 400 kurseva iz 12 poslovnih oblasti. Na taj način vaši zaposleni imaće 24/7 pristup usavršavanju, a vi ćete u svakom trenutku moći da pratite njihovu uspešnost i efikasnost treninga.

Takođe, CompanyAcademy organizuje in-house, tradicionalne i blended obuke u skladu sa željama i potrebama vaše kompanije. Obezbeđen je Live stream svih internih predavanja kompanije pa ćete na taj način značajno uštedeti na troškovima organizacije i transporta.

U okviru CompanyAcademy dobijate i brojne druge usluge, kao što su internacionalna i domaća sertifikacija kompanije i zaposlenih, consulting, produkcijske usluge i pristup savremenom muzičkom i TV studiju.