Kurs za 3ds Max modelovanje

Kurs 3ds Max modelovanje

Opis kursa


Na kursu 3ds Max modelovanje obrađeni su osnovni alati za kreiranje prostornih modela u Autodeskovom softveru 3ds Max. Polaznik se upoznaje sa različitim pletama i izgledom korisničkog interfejsa, kao i sa različitim paletama u kojima su raspoređene alatke za modelovanje objekata i scena. Pored toga, polaznik se upoznaje sa različitim alatkama specifičnim za geometrijske podnivoe objekata. Ovaj kurs nam pomaže da kreiramo željene predmete i prostore, izučavajući rad sa 2D i 3D objektima.  Primenom naučenih alatki, kroz vežbe izrade modela, videćemo kako se kreiraju različiti prostorni modeli i scene. 

Potrebno predznanje: 


Za pohađanje ovog kursa nije neophodno imati predznanje. 


Cilj kursa


Cilj ovog kursa je da polaznike potpuno osposobi za funkcionalno korišćenje Autodeskovog softvera 3ds Max. Pored toga, uz ovaj kurs polaznici će naučiti kako da koriste osnovne alatke pomoću kojih se kreiraju kako jednostavni, tako i komplikovani 3D modeli, kako se radi sa kamerama i sa osnovama animacije i kako da se dizajnersko rešenje pretoči u 3D model. Drugim rečima, cilj kursa je upoznavanje polaznika sa osnovnim principima poligonalnog modelovanja, te radom sa spline objektima pomoću kojih kreiramo linijske crteže od kojih kasnije možemo dobiti složeniju geometriju. 

 • Procena vremena

  48h 22min

 • Broj modula

  7

 • Broj lekcija

  2

 • Broj testova

  9

 • Kategorija

  Dizajn

 • Paket

  Gold kurs

              
 • Kategorija

  Programiranje

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri