Kurs 3D modelovanje u AutoCAD-u

Kurs 3D modelovanje u AutoCAD-u

U kursu 3D dizajn u Auto-CAD-u obrađuje osnovne alatke za trodimenzionalno modelovanje u programu AutoCAD. Tj. modelovanje jednostavnih i složenih oblika upotrebom različitih alata i paleta, zatim upotreba osnovnih prostornih oblika, izvodnih površina, kao i zakrivljenih površina. Ovde se polaznik upoznaje sa načinom primene materijala i mapa na izmodelovane objekte, dodatno se upoznaje i sa vrstama i primenom svetala, postavljanjem kamera i krajnjim procesom vizuelizacije – renderingom.

Cilj kursa

Cilj kursa 3D modelovanje u AutoCAD-u će osposobiti polaznike za profesionalno i precizno modelovanje u bazičnom programu CAD softverske grupe programa, samostalno rukovanje alatima za modelovanje, editovanje i materijalizaciju objekata kreiranih u samom programu.

Potrebno predznanje

Za pohađanje ovog kursa neophodno je polaznik prethodno poznaje rad u 2D okruženju AutoCAD-a, ali i da ima dizajnersko i crtačko iskustvo, kao i poznavanje pravila tehničkog crteža.

 • Procena vremena

  43h 13min

 • Broj modula

  7

 • Broj lekcija

  29

 • Broj testova

  36

 • Kategorija

  Dizajn

 • Paket

  Gold kurs

              
 • Kategorija

  Dizajn

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri