Whiteboard

UČENJE NA WHITEBOARDU

Zaposleni mogu dodatno da se usavršavaju na obuci, 1 na 1, zahvaljujući Whiteboardu – savremenoj edu-tabli. Na predavanjima se, pored Whiteboarda, koriste i PowerPoint prezentacije, slike, snimci i drugi materijali.

ODGOVOR NA SVAKO PITANJE

Individualna obuka sa predavačem omogućava zaposlenima da na svako pitanje odmah dobiju odgovor. Zahvaljujući online predavanjima u realnom vremenu i direktnoj komunikaciji sa predavačem, svako usavršavanje potpuno je jasno, uz međusobnu razmenu ideja.

Zašto i zato
Saznavanje

PRAKTIČNA OBUKA

Pored predavača, i zaposleni mogu da pišu po Whiteboardu, što im pomaže da lakše razumeju odgovarajući problem. Na taj način korisnici usvajaju znanja kroz praktične primere – baš kao da uče uz starijeg i iskusnijeg kolegu.